Slovenská pedagogická knižnica (SPK), ktorá má sídlo na Hálovej ulici 6 v bratislavskej Petržalke (www.spgk.sk), si pripomenula 55. výročie svojho vzniku. O jej poslaní v súčasnosti hovorí riaditeľ Vladimír GRIGAR.

Knižnica je pre bežného používateľa zaujímavá svojím pedagogickým a spoločenskovedným knižničným fondom. Pre odborníkov ponúka aj vzácny historický knižničný fond (vyše 6 000 knižničných jednotiek) od 16. po začiatok 20. storočia, ktorý propagujeme okrem iného aj výstavami (doteraz sme ich mali 13). V súčasnosti tento cenný fond digitalizujeme.

SPK je knižnicou strednej veľkosti a používatelia sa v nej cítia ako doma – v lete môžu študovať v príjemnom prostredí letnej čitárne. Nespornou výhodou je aj to, že čitateľ má vyhľadanú knihu ihneď k dispozícii. Výnimoční sme aj metodickým centrom pre školské a akademické knižnice, naša činnosť má na ne veľký dosah.