Práve vyšlo doplnené vydanie Dejín slovenskej literatúry III

 

Literárne informačné centrum pripravilo druhé vydanie Dejín slovenskej literatúry III od Viliama Marčoka a kolektívu autorov.

Sú to prepracované a vo všetkých kapitolách doplnené dejiny slovenskej literatúry od roku 1945 do roku 2000; oproti prvému vydaniu sú rozšírené o dejiny literárnej vedy a literárnej kritiky.

Podtitul Cesty slovenskej literatúry druhou polovicou XX. storočia vystihuje snahu autorov, renomovaných literárnych vedcov a kritikov, vystihnúť všetky smery a prúdy, ktoré sa v tomto období v slovenskej literatúre rozvíjali, a to nielen na Slovensku, ale aj v prostredí krajanskej, exilovej a emigrantskej literatúry. Publikácia nadväzuje na Dejiny slovenskej literatúry I, II od literárneho vedca Stanislava Šmatláka, a završuje tak syntetický pohľad na slovenskú literatúru. Stane sa významný prameňom poznávania ciest, ktorými prešla slovenská literatúra, a zároveň prvým uceleným informačným zdrojom najmä pre vysokoškolských študentov a pedagógov.

Knihu si môžete objednať v Literárnom informačnom centre aj prostredníctvom virtuálneho kníhkupectva na tejto stránke, nižšie. Za dobierku neúčtujeme balné ani poštovné.

 

(suba)