Tím Slovenska na Světe knihy v PraheNa tohtoročnom Svete knihy bolo pre mňa radosťou a čírym potešením zúčastniť sa na prezentáciách a čítaniach slovenských autoriek a autorov. V porovnaní s ostatnými podujatiami na veľtrhu boli slovenské prezentácie, väčšinou s profesionálnym prednesom v češtine, prípadne so scénickým čítaním a s kvalitným hudobným sprievodom, mimoriadne dobre navštívené, a naše autorky aj autori si obdivuhodne presvedčivo dokázali podmaniť početné publikum - či už priamo ukážkami z literárnej tvorby, alebo svojimi originálnymi a zaujímavými názormi, prirodzeným a neopakovateľne suverénnym vystúpením v spoločných diskusiách, prípadne v rozhovoroch s moderátormi aj s publikom. Svet knihy 2013 mi naživo potvrdil, že tvorcovia súčasnej slovenskej literatúry ponúkajú čitateľom pozoruhodné diela, ktoré poskytujú jedinečný čitateľský pôžitok všetkým milovníkom dobrej knihy. Veľmi pekne všetkým našim autorkám a autorom za tento nezabudnuteľný zážitok ďakujem a naozaj srdečne im k ich úspešným vystúpeniam gratulujem.

Daniela Humajová

 

Byť čestným hosťom malo pre mňa neviditeľný rozmer: radosť, že bol záujem českého čitateľa o slovenské podujatia. Ako príklad uvediem čítania z knihy Dominika Tatarku Písačky pre milovanú Lutéciu v slovenčine, ktoré desaťkrát počas Noci literatúry zaujalo prítomných poslucháčov nielen excelentným prednesom Marka Igondu.

Jana Pániková

 

Pražský knižný veľtrh je pre mňa vždy neopakovateľný a nesúvisí to len s miestom jeho konania, Prahou, vždy úchvatnou a vzrušujúcou, ale aj s celkovou jeho atmosférou. Neopísateľnou... Treba ju jednoznačne zažiť. Tentokrát v duchu čestného hosťovania, ktoré sme mali možnosť opäť po troch rokoch od Bolonského veľtrhu, kde sme naozaj „hviezdili“,  naozaj naplno vychutnať. Myslím, že sme to roztočili, a poriadne... celý veľtrh patril nám, či už v poňatí  impozantnosti a pritom jednoduchosti národného stánku, ktorý  nádherne kontrastoval so secesnou halou výstavného paláca, ale aj v bohatosti programov, ktoré zapĺňali programové sály.To, že čeština si je so slovenčinou taká blízka, určite zohralo svoju rolu, tiež naša spoločná história, to všetko nám hralo do karát. A podvečer, keď sa brány veľtrhu zavreli,  pri pohľade na súmrak nad stovežatým mestom vychutnávajúc  si  dúšok chladivého pivného moku som si uvedomila tú blízkosť, ktorá nie je len jazyková  a historická... a cítili sme ju asi všetci, lebo na tomto veľtrhu sme mali dosť balónikov, aby sme mohli vzlietnuť.

Miroslava Bilačičová

 

Mám rada besedy s autormi alebo autorské prezentácie či už na veľtrhoch, alebo len tak v meste. Vždy so záujmom čakám, čo nové sa dozviem, či zaznie nový pohľad na stokrát videnú realitu. Na medzinárodnom knižnom veľtrhu v Prahe, kde v rámci čestného hosťovania priviezlo LIC množstvo zaujímavých autorov, si človek mohol prísť na svoje. Pre mňa boli čerešničkou na torte dve prezentácie, ktoré moderovali významní českí literáti: prvú, prezentáciu románu Pavla Rankova Matky, moderoval český spisovateľ Tomáš Zmeškal; druhú, knižný debut slovenskej poetky Juliany Sokolovej Môj dom bude mať strechu uvádzal český básnik Petr Borkovec. Vždy totiž platí, že dobrej a zaujímavej odpovedi spravidla predchádza rovnako dobrá a zaujímavá otázka. V oboch prípadoch sa to vrchovato naplnilo.

Ina Martinová

 

Väčšinu času som bola pri info pulte, ľudí prišlo neúrekom. Niektorí si iba mlčky prezreli naše propagačné materiály a šli ďalej, ďalší pridali úsmev i pochvalu na náš nový stánok. Starší spomínali na mladé časy, ktoré strávili na Slovensku v horách, prípadne muži na základnej vojenskej službe. Mladé rodiny sa posťažovali, že ich deti už nerozumejú po slovensky a s vďakou brali naše Slniečko, že budú z neho deťom čítať. Deti, ako vždy, neodolali záložkám do knihy, perám, odznakom, postupne plnili svoje igelitky. Viacerí sa vypytovali na česko-slovenský slovník, ktorý na trhu stále chýba. Popritom všetkom som kútikom oko sledovala ako sa na našom stánku striedajú spisovatelia, účinkujúci herci i hudobníci a ďalší hostia. Bolo ich naozaj veľa, veď Slovensko bolo čestným hosťom. Ani sa mi veriť nechce, že je to za nami, zvládli sme to na výbornú.

Dagmar Zúbková

 

Verím tomu, čo mnou preniká a zanecháva stopu. Pohľad z inej kultúry na nejakú knihu; veta z prednášky o poézii v Písme, matematike v Kabale a o pôsobení liturgického refrénu aj tedy, keď celkom nerozumieme jeho obsahu; darovaný text, ktorý núti bdieť a premýšľať o  výpovednej sile. Intimita rozhovorov a kaleidoskop tvárí, obálok, výpovedí, fotografií, úsmevov, ktoré spolu vytvárajú dityramb doby.

Dana Podracká

 

O slovenské knihy je na pražskom Světe knihy z roka na rok čoraz väčší záujem. Českí susedia sa zaujímali najmä o tvorbu súčasných autorov, o ktorej vedia veľmi málo. Aj vďaka nášmu čestnému hosťovaniu na tohtoročnom veľtrhu však už vedia oveľa viac. Okrem beletrie sa najviac predávali tituly o slovenskej prírode a tradíciách. Tak ako po iné roky sa veľmi dobre predávali knihy pre deti. Kupovali ich najmä seniori pochádzajúci zo Slovenska, no v súčasnosti žijúci v Česku, pre svoje vnúčatá. S mnohými zákazníkmi sme sa srdečne zvítali ako so starými známymi, každoročne totiž od nás odchádzajú s plnými taškami, aby mali zásoby slovenských kníh do ďalšieho veľtrhu.

Petra Fulopová