Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave pripravila v máji viacero podujatí pre detských čitateľov. porozprávala nám o nich riaditeľka knižnice Benjamína Jakubáčová.

Prečo čítame? Aký význam má pre dieťa hlasné čítanie? Kedy mu treba začať predčítať? Ako čítať s najmenšími? Týmto otázkam sa venuje Knižnica Juraja Fándlyho v  Trnave už ôsmy rok v  projekte Maličkí a  mamičky. Je to cyklus aktivít pre mamičky na materskej dovolenke. Má za úlohu zdôrazniť rodičom, že najdôležitejším faktorom, ktorým môžu pomôcť svojmu dieťaťu uspieť v  škole, je každodenne mu nahlas čítať. Pritom nemusia míňať ani veľa peňazí, čítať sa dá všetko, no najlepšie je prísť do knižnice, do nášho oddelenia pre deti a knihy si požičať.

Naše knihovníčky pravidelne navštevujú so svojimi bábkami aj materské centrá. Rozprávajú sa s mamičkami, venujú sa deťom, predstavujú im literárnych hrdinov, hrajú rozprávky, čítajú, kreslia. Tento rok sme prijali pozvanie Mesta Trnava a  pri príležitosti podujatia Májový kvet v dňoch 10. a 11. mája sme stretnutie s knihou pripravili priamo v stánku na Trojičnom námestí.

Školáci sa môžu tešiť na celoslovenskú aktivitu Čítajme si…, v ktorej sa pokúsime prekonať slovenský rekord vo verejnom čítaní detí. Projekt vyhlasuje SV UNICEF na podporu Linky detskej istoty. Naša knižnica sa ho 31.  mája zúčastní už po piatykrát. Čítať sa bude z kníh o Grázlikovi Gabovi od 9.00  do 15.00. Sme presvedčení, že naša knižnica prekoná svoj minuloročný rekord, keď sa do čítania zapojilo 833 detí. O tom, že máme šikovných a  už skúsených čitateľov, svedčí aj to, že na začiatku mája sme mohli vybrať z  12  finalistov Kráľa detských čitateľov. Je to náš siedmy kráľ a volá sa Patrik Ondrejech. Úspešne reprezentoval Knižnicu Juraja Fándlyho v Trnave a jej detských čitateľov na Celoslovenskom sneme Kráľov detských čitateľov v Prešove.