Pre nesmrteľnosť Amora

Rozvetvená rodina Feldekovcov je známa nielen z prozaickej a dramatickej tvorby otca – Ľubomíra Feldeka, ktorý o svojich deťoch písal v rozprávkach, s Katkou hrával v divadelnom predstavení vlastnej hry Modrý balónik či účinkoval na koncertoch Bratislavskej kávy. Tentoraz do literárnej tvorby Feldekovcov vstúpila aj dcéra Olinka – ako autorka. Profesionálne sa síce venuje herectvu, pôsobí so svojou divadelnou skupinou Olinka Orphea & Band v Nemecku, ale nezaprie spisovateľskú rodinnú tradíciu. Po úspešnom predstavení Koncert pre Amora, ktoré sa zrodilo zo spomienok na detstvo so silným citovým putom k psíkovi Amorovi, dostali spomienky aj knižnú podobu. Za účasti podstatnej časti rodiny FELDEKOVCOV prezentovala Olinka Orphea v kníhkupectve Svet knihy (19. januára) svoj knižný debut s vlastnými ilustráciami Koncert pre Amora alebo Bol raz jeden malý psík z vydavateľstva Petrus.

–báb–