Pod týmto názvom sa uskutočnilo v Nových Zámkoch vyhodnotenie celoslovenskej súťaže v tvorbe pre deti, v ktorom majú vyjadriť svoj vzťah k materinskému jazyku a k Slovensku. Vypisovateľom súťaže sú Ministerstvo kultúry SR, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, Spolok slovenských spisovateľov a Matica slovenská.

Nad slávnostným vyhodnotením 14. ročníka súťaže prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. Tento ročník mal do záhlavia vpísané aj výročia našich osobností (Cyril a Metod, Matej Hrebenda, Karol Kuzmány, J. C. Hronský, Ľ. Ondrejov, V. Šikula). Súťažilo sa v štyroch kategóriách.

Na úvod slávnostného odovzdávania diplomov odznela hymna súťaže – báseň Š. Moravčíka zhudobnená M. Novákom:

 

                    Slovenčina, kto ti dal

                    toľko nežných krás,

                    že vždy ako potôčik

                    zažblnkoceš v nás?

 

                    Slovenčina najdrahšia,

                    ty si poklad náš.

                    To preto, že mamino

                    srdce v sebe máš.

 A. Bl.