Pred Vianocami o láske

V predvianočnej atmosfére sa v Klube slovenských spisovateľov v Bratislave nieslo(14. decembra) čítanie z kníh Karin LÁSZLOVEJ Pritúľ ma šťastieVšetkému vládne Eros a Otílie DUFEKOVEJ Markove šnúry bleskov. Úvodné slovo mal predseda SSS Pavol Janík, ktorý O Karin Lászlovej povedal aj, že: ,,Autorka zostupuje na dno ľudskej duše i na dno medziľudských vzťahov, aby ukázala a dokázala, že aj zo zdanlivo najbezvýchodiskovejších havárií žitia a súžitia, z ich najdramatickejších zauzlení predsa len vždy vedie strmá úniková cesta k vysokým métam mravnosti osvetlená reflektormi najvznešenejších ideálov ľudskosti.“

Ukážky z tvorby autoriek čítal Jozef Šimonovič.

-bi-