Predĺženie uzávierky súťaže o ceny a prémie SSS

Vzhľadom na núdzový režim fungovania sekretariátu SSS, ktorý súvisí s prevenciou pred šírením koronavírusu, a na základe žiadosti viacerých záujemcov o účasť v súťaži, najmä v súvislosti s problémami s fyzickým doručením súťažných kníh na sekretariát, predlžuje sa termín uzávierky celoštátnej súťaže o ceny a prémie SSS do stredy 8. apríla 2020.

Podmienky súťaže, jej štatút a formulár elektronickej prihlášky nájdete na webovej stránke SSS.