Predlžujeme výzvu na predkladanie žiadostí o mesačné rezidenčné pobyty pre prekladateľov a prekladateľky z Ukrajiny

Literárne informačné centrum plánuje realizáciu piatich rezidencií pre ukrajinských prekladateľov a prekladateľky v trvaní jedného mesiaca (podľa dohody do konca roka 2022).

Organizátor: Literárne informačné centrum
Podporovateľ: Mestská časť Bratislava-Staré mesto

Miesto konania rezidencií: Bratislava

Rezidencia pokrýva:
- ubytovanie v Bratislave počas jedného mesiaca (*507 €)
- denné diéty (*322 €)
- honorár za realizované podujatie (*200 €)
*Sumy sú rozpočítané na počet rezidentov v prípade, že budú vybraní piati

Výzva je otvorená do polovice augusta 2022. V prípade záujmu sa prihláste emailom do 15. augusta 2022. K emailu, prosím, pripojte aj stručný štruktúrovaný životopis.

Stručný opis projektu:
Literárne rezidencie sú samozrejmou súčasťou podpory pôvodnej literatúry a rozvoja domácej kultúry vo všetkých vyspelých krajinách Európy. Slovensko v porovnaní s okolitými krajinami v tomto ohľade zaostáva a pre nedostatočnú podporu a infraštruktúru prichádza o slovakistov, ktorí by popularizovali slovenskú literatúru a kultúru vo svete.

Literárne informačné centrum preto do konca roka 2022 plánuje zrealizovať päť rezidenčných pobytov v Bratislave určených primárne prekladateľom a prekladateľkám zo slovenského jazyka. Vzhľadom na bezprecedentnú situáciu u našich ukrajinských susedov ponúka tieto miesta prednostne ukrajinským prekladateľom a prekladateľkám, autorom a autorkám ako gesto podpory a solidarity.

Opis aktivít:
Prekladatelia a prekladateľky získajú počas svojho pobytu v Bratislave prístup k slovenskej literatúre, bezprostredný kontakt so slovenským jazykom a kultúrou, možnosť rôznych podnetných stretnutí a rozširovania svojich kontaktov. Výsledkom ich práce bude preklad literárneho diela súčasného pôvodného autora a v prípade publikácie ukrajinského prekladu alebo jeho častí v ňom bude uvedená spolupráca s mestskou časťou Bratislava-Staré mesto. Súčasťou rezidenčného pobytu bude aj podujatie, v ktorom sa prekladateľ či prekladateľka stretne s autorom, ktorého prekladá do svojho jazyka, a v spolupráci s Literárnym informačným centrom zrealizuje rozhovor o literatúre, preklade a práci v oboch krajinách.

Podujatie sa uskutoční v Zichyho paláci v už známom formáte Text v meste alebo na inom vhodnom mieste. Rezident alebo rezidentka spoločne s LIC tiež pripraví rozhovor v rámci podcastu, ktorý bude trvalo uložený na webe LIC.

V prípade záujmu, ako aj ďalších otázok, prosím, kontaktujte koordinátorov projektu:
Marek Vadas: marek.vadas@litcentrum.sk
Alexandra Jurišová: alexandra.jurisova@litcentrum.sk