Predstavenie francúzskej antológie slovenských básnikov

V priestoroch kníhkupectva Literárneho informačného centra sa 18. júla uskutočnila verejná prezentácia pripravovanej francúzskej antológie slovenských básnikov. Akcia nadväzuje na tohtoročný knižný veľtrh Livre Paris, na ktorom sa Slovensko prezentovalo. Táto príležitosť dala vzniknúť zaujímavej spolupráci, ktorá umožní slovenským básnikom, predstaviť sa francúzskej čitateľskej verejnosti. Podujatie moderovala riaditeľka LIC Miroslava Vallová.

Prvá časť bola venovaná predstaveniu a krátkej diskusii s čestným hosťom Guillarmom Metayerom, francúzskym básnikom, prekladateľom a spolupracovníkom revue Po&sie. Metayer sa živo zaujíma o literatúru strednej Európy a tiež sa ju snaží vo svojom rodnom Francúzsku propagovať. Jedným z jeho projektov je aj vydanie antológie slovenskej poézie, ktorú sám zostavil. O preklad do francúzštiny sa postarala Silvia Majerská a zbierka by mala vyjsť na jeseň tohto roku.

Počas diskusie sa Metayer neváhal podeliť o svoje názory a postrehy. Prezradil, že Francúzi nepoznajú strednú Európu, dokonca sa o stredoeurópanoch veľa nenaučia ani v škole. Našťastie sa situácia mení, hlavne vďaka nárastu turizmu.

Druhá časť stretnutia bola venovaná autorskému čítaniu. Prítomní boli poeti a poetky, ktorých básne sa majú objaviť v antológii. Každý z autorov najskôr prečítal svoj text v slovenčine a vzápätí Silvia Majerská prečítala francúzsky preklad. Takto si poslucháči mohli vypočuť básne od Silvie Majerskej, Márie Ferenčuhovej, Michala Habaja, Petra Šuleja, Nóry Ružičkovej, Kataríny Kucbelovej a Agdu Bavi Paina.

Na záver bol predstavený druhý čestný hosť podujatia, Andreas Unterweger, rakúsky básnik a spoluvydavateľ časopisu manuskripte. Okrem predčítania svojich básni porozprával divákom aj o rakúskom literárnom časopise manuskripte, ktorý vychádza už od roku 1960. Taktiež ponúkol možnosť spolupráce medzi Slovákmi a Rakúšanmi.