Pokračovanie románu talianskej autorky Eleny
Ferrante Geniálna priateľka predstavili v Café Ber-
linka v SNG spisovateľ Peter Bilý a prekladateľka
knihy, spisovateľka Ivana Dobrakovová, žijúca
v Taliansku. Druhý diel populárnej neapolskej
ságy vychádza opäť vo vydavateľstve Inaque pod
názvom Príbeh  nového priezviska.
 Bilý, ktorý strávil v Taliansku tri roky, urobil
nedávno s Elenou Ferrante rozhovor. Keďže Fer-
rante si prísne stráži svoju anonymitu a píše pod
pseudonymom, otázky jej musel poslať písomne
a dva mesiace čakal na odpovede. Jedna z podmie-
nok bola, že sa nebude pýtať na jej identitu. Okolo
tej vznikajú neustále dohady a špekulácie – podľa
niektorých sa pod pseudonymom Ferrante dokon-
ca skrýva manželský pár. Dobrakovová je však
presvedčená, že je to žena. Romány Ferrante pre-
kladajú po celom svete, v USA sa hovorí dokonca
o „Ferrante fever“. Pre Dobrakovovú predstavuje
Ferrante nedosiahnuteľný vzor a moderátorku
večera, Zuzanu Gabrižovú, tvorba Talianky tiež
mimoriadne zasiahla. Ako povedala, bolo to pre
ňu „celkom silné čítanie“.