Prvým podujatím letného štvrtkového Literárneho klubu, ktorý sa po-
čas prázdninového obdobia presunul z priestorov bratislavského KC
Dunaj do Letnej čitárne U červeného raka, bolo 15. júla predstavenie
novej knihy Agdu Bavi Paina, ktorá nesie podľa autora až príliš poetický
názov Východ z raja, no vraj „tam, kde nie je vchod, musí byť aspoň
východ“. Besedu moderoval vydavateľ knihy Koloman Kertész Bagala,
hudobným hosťom bol Jakub Ursiny, ukážky čítali herci Ľubo Bukový
a Viktor Horján – nečítal však text, ktorý odznel pri krste knihy v Li-
terárnom stane Martinus.sk na festivale Pohoda 2016, pretože ten by
iste – vďaka polohe pódia v Letnej čitárni a svojej pikantnosti – pobúril
nejedného turistu, idúceho okolo Michalskej brány.
 Séria podujatí pokračovala o týždeň, v štvrtok 21. júla, predstavením
literárnej súťaže Medziriadky. Ak ste si kúpili Knižnú revue v deň jej
vydania – 28. júla –, stihnete ešte dnes večer o 18.00 v Letnej čitárni
U červeného raka čítanie autorov, ocenených v súťaži Poviedka a dis-
kusiu o tejto súťaži, šnúra bude potom pokračovať každý štvrtok v tom
istom čase na tom istom mieste ďalšími podujatiami aj v auguste.