Predstavujeme knihy ceny René II.

Literárna cena René - Anasoft litera gymnazistov podporuje čítanie mladých. Doktor Mráz je jednou z nominovaných kníh v tomto ročníku. 

Román Doktor Mráz od vydavateľstva Slovart je mrazivý príbeh inšpirovaný skutočnými udalosťami, ktoré sa odohrali v období vojnového Slovenského štátu.

Denisa Fulmeková (1967) je publicistka, kritička a autorka viacerých kníh. Jej ostatné dve knihy Konvália a Doktor Mráz vybrala odborná porota do desiatky finalistov Anasoft litera. „Vymyslela som si rozprávačku, pretože jej ústami som vedela lepšie ozrejmiť to, čo sa v knihe deje. Konkrétne dejinné udalosti, ktoré sa prehrnú ako lavína cez túto rodinu, dokumentujú, ako sa z pokojného života stane veľká dráma,“ povedala na vyhlásení pätice ceny René v rádiu Devín autorka.

Ján Štrasser sa z pozície porotcu o knihe vyjadril takto: „Pred asi troma rokmi vstúpila Denisa Fulmeková príbehom s názvom Konvália veľmi úspešne do žánru dokumentárnej prózy. Zmysel pre tento žáner potvrdzuje aj svojou ďalšou dokuprózou Doktor Mráz. Na osude židovského advokáta nenásilne a nepoučujúco, no o to sugestívnejšie kreuje obraz zvrhlého slovenského variantu holokaustu v období Tisovej vojnovej Slovenskej republiky. A človeka až mrazí, keď si uvedomí, ako tento fenomén dnes – 75 rokov po páde fašistickej totality a 30 rokov po páde komunistickej – opäť nebezpečne dvíha svoju hadiu hlavu.“

Literárna cena René má podporovať čítanie mladých, prejaviť u nich záujem o knihy a zoznámiť ich s umelecky hodnotnou súčasnou literatúrou. Udeľujú ju študenti vybraných stredných škôl raz ročne za najlepšie pôvodné slovenské prozaické literárne dielo. Cenu vyhlasujú Literárne informačné centrum a Anasoft litera. Ocenenie vzniklo v roku 2017.

V prvej fáze študenti prečítajú finálovú päticu kníh, ktoré im odporučí porota aktuálneho ročníka ceny Anasoft litera. Tituly môžu, ale nemusia byť zastúpené v desiatke ceny Anasoft litera, pretože porota pri cene René prihliada na cieľovú skupinu mladých čitateľov. Študenti majú na prečítanie piatich vybraných kníh niekoľko týždňov, potom diskutujú o nominovaných knihách a sami vyberajú najlepšiu pôvodnú knihu uplynulého roka. Každá zapojená škola za svojho laureáta hlasuje do konca novembra. Každý žiak má jeden hlas a titul s najväčším počtom hlasov je víťazom prvého kola, ktorého škola nominuje do druhého kola.

V druhom kole jeden študent ako zástupca školy diskutuje s oponentmi z ostatných gymnázií o ich preferovaných tituloch. Na spoločnom stretnutí určia hlasovaním laureáta alebo laureátku ceny René – Anasoft litera gymnazistov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje počet študentov, ktorí sa v jednotlivých školách do projektu zapojili. Absolútny víťaz alebo víťazka ceny René 2019 bude vyhlásený / vyhlásená na podujatí Autoriáda: Dni slovenskej literatúry, ktoré sa bude konať 29.11.2019 v Novej Cvernovke v Bratislave.