Predstavujeme knihy ceny René III.

Literárna cena René - Anasoft litera gymnazistov podporuje čítanie mladých. Ďalšou knihou, ktorú ako finalistu predstavujeme, je titul Tri smrtky sa plavia.

Citlivý román z vydavateľstva Slovart je plný láskavého humoru, originálnych postáv a smútku, ktorý kráča ruka v ruke s radosťou. 

Vanda Rozenbergová (1971) sa po dielach Slobodu bažantom a Muž z jamy a deti z lásky aj s knihou Tri smrtky sa plavia dostala do výberu desiatich finalistov ceny Anasoft litera. 

„Anotáciu na knihu som písala sama, a vtedy sa mi zdala čarovná, ale teraz mi príde zmätočná. Ten text plynie inak, dá sa čítať normálne a určite je v ňom aj dávka humoru.“

Ľubica Schmarcová o knihe hovorí: „Vanda Rozenbergová sa v najnovšej próze Tri smrtky sa plavia opäť venuje téme rodiny. Napriek závažnej problematike sa však neponúka drásavý obraz sociálnych problémov, komplikovanej štruktúry. Protagonistka Karla sa dostáva do novej rodiny, zžíva sa so vzniknutou situáciou. No neskôr sa táto  konštelácia fatálne mení, vypadáva z nej jeden člen. Autorka je k postavám skôr láskavá, než prísne analyzujúca. Pôsobí ako veľmi zručná rozprávačka, dokáže presvedčivo anticipovať, čitateľa nielen vtiahnuť, ale aj podržať jeho pozornosť a záujem. “
Literárna cena René má podporovať čítanie mladých, prejaviť u nich záujem o knihy a zoznámiť ich s umelecky hodnotnou súčasnou literatúrou. Udeľujú ju študenti vybraných stredných škôl raz ročne za najlepšie pôvodné slovenské prozaické literárne dielo. Cenu vyhlasujú Literárne informačné centrum a Anasoft litera. Ocenenie vzniklo v roku 2017.

V prvej fáze študenti prečítajú finálovú päticu kníh, ktoré im odporučí porota aktuálneho ročníka ceny Anasoft litera. Tituly môžu, ale nemusia byť zastúpené v desiatke ceny Anasoft litera, pretože porota pri cene René prihliada na cieľovú skupinu mladých čitateľov. Študenti majú na prečítanie piatich vybraných kníh niekoľko týždňov, potom diskutujú o nominovaných knihách a sami vyberajú najlepšiu pôvodnú knihu uplynulého roka. Každá zapojená škola za svojho laureáta hlasuje do konca novembra. Každý žiak má jeden hlas a titul s najväčším počtom hlasov je víťazom prvého kola, ktorého škola nominuje do druhého kola.

V druhom kole jeden študent ako zástupca školy diskutuje s oponentmi z ostatných gymnázií o ich preferovaných tituloch. Na spoločnom stretnutí určia hlasovaním laureáta alebo laureátku ceny René – Anasoft litera gymnazistov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje počet študentov, ktorí sa v jednotlivých školách do projektu zapojili. Absolútny víťaz alebo víťazka ceny René 2019 bude vyhlásený / vyhlásená na podujatí Autoriáda: Dni slovenskej literatúry, ktoré sa bude konať 29.11.2019 v Novej Cvernovke v Bratislave.