Predstavujeme knihy ceny René IV.

Literárna cena René - Anasoft litera gymnazistov podporuje čítanie mladých. Virtuóz Václava Kostelanského tiež bojuje o priazeň študentov.

Zbierka poviedok Virtuóz z vydavateľstva KK Bagala prináša absurditu, čierny humor a spoločnosť tých najpochybnejších postáv, aké si viete predstaviť. 

Václav Kostelanski (1982) je autor troch zbierok poviedok Chuť zabiť, Incident a Virtuóz a pracuje ako vychovávateľ v reedukačnom centre. Ovplyvnilo to jeho tvorbu? „Z mojich predchádzajúcich zamestnaní sa veľa vecí v tejto knihe neodráža. Je tu kopa všelijakých pochabostí, to áno, možno mám v podvedomí nejaký typ postavy, ale nerobím to vôbec cielene.“

Gabriela Magová o knihe píše: „Maličká knižka s ôsmimi kratšími a jednou dlhšou poviedkou. Divné príbehy a divní ľudia, ba aj zvieratá. Násilie je všadeprítomné, humor čierny, nešťastie hotové. Ale prečo potom za tým všetkým cítiť chápavého, ba až láskavého pozorovateľa? Autor sa tvári, že on nič, on muzikant. A vy by ste si to mohli prečítať a povedať, či je len muzikant, alebo aj virtuóz. “

Literárna cena René má podporovať čítanie mladých, prejaviť u nich záujem o knihy a zoznámiť ich s umelecky hodnotnou súčasnou literatúrou. Udeľujú ju študenti vybraných stredných škôl raz ročne za najlepšie pôvodné slovenské prozaické literárne dielo. Cenu vyhlasujú Literárne informačné centrum a Anasoft litera. Ocenenie vzniklo v roku 2017.
V prvej fáze študenti prečítajú finálovú päticu kníh, ktoré im odporučí porota aktuálneho ročníka ceny Anasoft litera. Tituly môžu, ale nemusia byť zastúpené v desiatke ceny Anasoft litera, pretože porota pri cene René prihliada na cieľovú skupinu mladých čitateľov. Študenti majú na prečítanie piatich vybraných kníh niekoľko týždňov, potom diskutujú o nominovaných knihách a sami vyberajú najlepšiu pôvodnú knihu uplynulého roka. Každá zapojená škola za svojho laureáta hlasuje do konca novembra. Každý žiak má jeden hlas a titul s najväčším počtom hlasov je víťazom prvého kola, ktorého škola nominuje do druhého kola.
V druhom kole jeden študent ako zástupca školy diskutuje s oponentmi z ostatných gymnázií o ich preferovaných tituloch. Na spoločnom stretnutí určia hlasovaním laureáta alebo laureátku ceny René – Anasoft litera gymnazistov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje počet študentov, ktorí sa v jednotlivých školách do projektu zapojili. Absolútny víťaz alebo víťazka ceny René 2019 bude vyhlásený / vyhlásená na podujatí Autoriáda: Dni slovenskej literatúry, ktoré sa bude konať 29.11.2019 v Novej Cvernovke v Bratislave.