Predstavujeme knihy ceny René V.

Literárna cena René - Anasoft litera gymnazistov podporuje čítanie mladých. Abecedne päticu finalistov uzatvára kniha Mareka Vadasa Zlá štvrť.

 

Príbehy odvšadiaľ a odnikiaľ, z minulosti aj budúcnosti, z Afriky či ľubovoľného miesta, kde sa sny miešajú so skutočnosťou – to je stručný popis knihy Zlá štvrť, ktorú vydalo vydavateľstvo KK Bagala.

Marek Vadas (1971) je slovenský prozaik, píše pre deti aj dospelých. Za zbierku poviedok Liečiteľ získal cenu Anasoft litera. V roku 2016 mu vyšla úspešná detská kniha Útek, ktorá bola preložená do viacerých jazykov. „Afrika je kulisa, v ktorej sa tieto texty odohrávajú, ale samotné príbehy nie sú o reportážnom zaznamenávaní kúzel, ktoré sa tam dejú. Je to kniha o medziľudských vzťahoch, o samote, o zabúdaní, o bežnom ľudskom živote,“ hovorí autor o svojom diele.

Karol Csiba, člen poroty Anasoft litera, sa o knihe vyjadril takto: „Kniha Zlá štvrť je autorskou pozvánkou k čítaniu príbehov, ktorým nič ľudské nie je cudzie. Marek Vadas k tomu nepotrebuje nič zvláštne, v tomto prípade si vystačí so zapadnutým barom Na úrovni niekde na okraji afrického veľkomesta. Reáliám ale chýba exkluzivita známa z bedekrov, namiesto toho z knihy vytŕča alúzia našej domácej reality. Pristupovať by sme k nej mali opatrne, keďže sa v podaní rozprávača veľmi ľahko mení na sny a halucinácie.“

Literárna cena René má podporovať čítanie mladých, prejaviť u nich záujem o knihy a zoznámiť ich s umelecky hodnotnou súčasnou literatúrou. Udeľujú ju študenti vybraných stredných škôl raz ročne za najlepšie pôvodné slovenské prozaické literárne dielo. Cenu vyhlasujú Literárne informačné centrum a Anasoft litera. Ocenenie vzniklo v roku 2017.

V prvej fáze študenti prečítajú finálovú päticu kníh, ktoré im odporučí porota aktuálneho ročníka ceny Anasoft litera. Tituly môžu, ale nemusia byť zastúpené v desiatke ceny Anasoft litera, pretože porota pri cene René prihliada na cieľovú skupinu mladých čitateľov. Študenti majú na prečítanie piatich vybraných kníh niekoľko týždňov, potom diskutujú o nominovaných knihách a sami vyberajú najlepšiu pôvodnú knihu uplynulého roka. Každá zapojená škola za svojho laureáta hlasuje do konca novembra. Každý žiak má jeden hlas a titul s najväčším počtom hlasov je víťazom prvého kola, ktorého škola nominuje do druhého kola.

V druhom kole jeden študent ako zástupca školy diskutuje s oponentmi z ostatných gymnázií o ich preferovaných tituloch. Na spoločnom stretnutí určia hlasovaním laureáta alebo laureátku ceny René – Anasoft litera gymnazistov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje počet študentov, ktorí sa v jednotlivých školách do projektu zapojili. Absolútny víťaz alebo víťazka ceny René 2019 bude vyhlásený / vyhlásená na podujatí Autoriáda: Dni slovenskej literatúry, ktoré sa bude konať 29.11.2019 v Novej Cvernovke v Bratislave.