11.  marca 2012  by sa Ján Ondruš dožil osemdesiatky. O mesiac po presnom výročí, jedenásteho apríla o  17.00  sa v  Galérii Artotéka v  Bratislave uskutočnilo spomienkové stretnutie. Básnikov Ivana Štrpku (na foto Petra Procházku so zdvihnutým prstom) spolu s Danielom Hevierom (v strede) a Jánom Litvákom a auditórium privítal riaditeľ Mestskej knižnice Juraj Šebesta, verše recitoval Ivan Kováč, zhudobnené verzie dvoch básní ponúkol Erik Markovič. Osobne i  odborne rozprával Milan Hamada (na foto vpravo), literárny vedec a  editor zatiaľ posledného vydania Ondrušových básní vo vydavateľstve Kalligram. Básnik údajne písal básne, ako kráčal mestom. Ostalo mnoho podôb meniacich sa textov… Na stretnutí zazneli dve verzie známej básne Prehĺtanie vlasu. Nanovo vytvorené, ani lepšie, ani horšie, iné. Neľahko bude posudzovať a  definitívum (našťastie) zostane v  nedohľadne, pretože, ako poznamenal Milan Hamada: S Ondrušom treba žiť tak, ako on žil so svojou poéziou.