Preklad v časoch cenzúry

Cesta Michaely Jurovskej k prekladateľskému povolaniu odráža v značnej miere aj situáciu prekladovej literatúry na Slovensku v druhej polovici 20. storočia. O tom, že to najmä po roku 1968 nebolo s vydávaním zahraničnej literatúry u nás jednoduché, svedčia aj autentické spomienky tejto uznávanej prekladateľky a milovníčky francúzskej kultúry.

LIC_Oral history je kolekcia rozhovorov s viac ako tridsiatimi slovenskými autormi. Poskytuje historické, literárne a osobné informácie, podávané ústne jednotlivcami ako subjektmi i objektmi kultúrnych dejín. Kumuluje tak generačnú aj medzigeneračnú skúsenosť ako ustavičnú cirkuláciu zážitkov, nálad, procesov tvorby a jej reflexie. Jedinečné postoje sú prezentované osobitým jazykom a vnútornými svetmi, ktoré sa v ňom zrkadlia.

Sprievodné slovo číta Tereza Siman.

© Literárne informačné centrum, Daviel Hevier, Daniel Hevier ml.