Prekladateľ Jean Grosu na Slovensku

Rumunský prekladateľ českej, slovenskej a švajčiarskej literatúry JEAN GROSU (1919) navštívil koncom mája LIC počas svojho štipendijného pobytu v Budmericiach. So svojimi spomienkami na prekladateľské začiatky, na stretnutia s českými a slovenskými spisovateľmi sa podelí v rozhovore s čitateľmi Knižnej revue. Nájdete ho v KR č. 13, ktorá vyjde 23. júna.

Jean Grosu pracoval ako novinár v časopisoch Contemporanul a Gazeta literară, ako redaktor oddelenia prózy v časopisoch Luceafărul a Viata literară. Umeleckému prekladu sa venuje od konca 40. rokov, rumunským čitateľom sprostredkoval diela českých autorov, napr. J. Haška, B. Hrabala, V. Havla, M. Kunderu, a slovenských spisovateľov P. Karvaša, K. Jarunkovej, L. Mňačka, V. Šikulu, N. Tanskej a ďalších.