Prekladateľ, novinár, redaktor, kultúrny a politický pracovník a bývalý diplomat Peter Kerlik (1946 – 2016) zomrel 1. marca v Bratislave vo veku 69 rokov.

Ako prekladateľ sprostredkoval slovenským čitateľom klasickú, ale najmä súčasnú fínsku, fínsko-švédsku, nórsku, dánsku, švédsku a anglofónnu literatúru, a to tak v knižných vydaniach, ako aj v Revue svetovej literatúry, kde pracoval takmer 15 rokov. Mnohé divadlá na Slovensku uvádzali jeho preklady hier dramatika B. Ahlforsa, spolupracoval s divadlami ako dramaturg a príležitostne aj ako herec.

V roku 2012 mu udelili vysoké štátne vyznamenanie Rytier 1. triedy Rádu fínskej bielej ruže