Prekladatelia na SASe

So známymi slovenskými spisovateľmi a prekladateľmi J. Buzássym, P. Vilikovským, M. Bátorovou, J. Zamborom a A. Balážom sa 8. augusta stretli poslucháči Letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca (SAS).

           Podujatie bolo súčasťou Translatologického seminára a moderoval ho prekladateľ a vedúci Oddelenia zahraničných aktivít LIC Igor Navrátil. Seminár o preklade, organizovaný Literárnym informačným centrom, je na tohtoročnom SAS-e novinkou a je určený skupine pokročilých slovakistov, ktorí sa chystajú prekladať zo slovenčiny do svojich materských jazykov. Stretnutie s renomovanými prekladateľmi bolo živým a podnetným dialógom medzi skúsenými tvorcami, ktorí majú za sebou zväčša aj rozsiahle prekladateľské dielo a bohaté skúsenosti so všemožnými jazykovými, významovými i miestopisnými nástrahami, ktoré čakajú na nich najmä na začiatku ich prekladateľskej činnosti. Vtipne, uvoľnene a otvorene o svojich "príhodách a skúsenostiach" hovorili najmä P. Vilikovský a J. Zambor, vážnejšie M. Bátorová či J. Buzássy, ale všetci konštatovali, že preklad pôsobil obohacujúco a inšpirujúco aj na ich vlastnú tvorbu. Na otázku, či by si trúfali preložiť vlastné texty do cudzích jazykov, všetci odpovedali záporne - akurát M. Bátorová uviedla, že jednu jej poviedku do japončiny preložili na základe jej vlastného prekladu tohto textu do nemčiny.
           Po skončení zaujímavej a podnetnej diskusie sa ešte uskutočnilo aj neformálne stretnutie, kde pokračovali rozhovory na tému prekladania zo slovenskej literatúry a prítomní slovakisti sa zverili s tým, ktorých súčasných autorov a ich diela sa chystajú po skončení letnej školy prekladať. Na besede aj na neformálnom stretnutí po jej skončení sa zúčastnili aj pedagógovia a lektori podieľajúci sa na tomto, už 39. ročníku Studia Academica Slovaca.

(ab)

           Webstránka SAS    Program SAS 2003