Prekladateľské rezidencie v Bratislave tento rok aj s podporou BSK

Štipendiá pre prekladateľov slovenskej literatúry do iných jazykov tento rok podporil aj Bratislavský samosprávny kraj v rámci BRDS na podporu kultúry.

Slovenské centrum pre umelecký preklad pri LIC každoročne udeľuje štipendium na prekladateľské študijné pobyty v Bratislave, Piešťanoch a Banskej Štiavnici zahraničným slovakistom zo všetkých krajín sveta.

Štipendium v Bratislave už tento rok využil prekladateľ Michal Harpáň zo Srbska, ktorý pracoval na preklade románov Pomocník Ladislava Balleka a V mene otca od Vladimíra Ballu. Francúzska prekladateľka Marie-Christine Huber tu prekladala román Čepiec Kataríny Kucbelovej.

Veríme, že po jarnej prestávke, vynútenej protipandemickými opatreniami, sa štipendisti do našich rezidencií čo najskôr vrátia.