Prémiu Literárneho fondu získala aj Rút Lichnerová

Prozaička a kunsthistorička Rút Lichnerová sústredila do knihy Hlbiny bezpečia svoje esejistické texty týkajúce sa slovenských spisovateľov a slovenskej literatúry. Jej pohľad, podobne ako jej prozaická tvorba, je výsostne pôvodnou reflexiou javovo či zjavov, ktoré autorku oslovili zvnútra a majú súvislosť s nekonvenčnou obraznosťou a videním jej prozaických textov. V podaní autorky sa tak čitateľ stretáva s hĺbkovou reflexiou diela takých fenoménov ako Ján Johanides, Vincent Hložník, František Švantner, a najmä Ivan Kadlečík.