Prešov v Košiciach

Začalo sa to na Technickej univerzite v Košiciach. Študentke Kristíne Šebejovej zadával hosťujúci profesor prácu, aby urobila niečo pekné o meste, v ktorom žije. Vznikajú noviny Ta Take Town, prinášajúce texty o Prešove inšpirované mestským prostredím všeobecne. Noviny dvakrát ročne vychádzajú štvrtým rokom. Prirodzeným vyústením je teda príprava knihy. Pomocou crowdfundingovej kampane je Ta take mesto. Sprievodca paralelnou históriou mesta Prešov na svete a 28. júna ju autorské duo Kristína Šebejová a Slavo Capek predstavujú košickému publiku.

Kniha je rozdelená na štyri časti. Najrozsiahlejší blok tvorí trinásť rozhovorov s ľuďmi, ktorí sú pre prešovské prostredie určujúci: s Karolom Gregorom o architektúre verejného priestoru, Michaelou Zákuťanskou a Júliou Rázusovou o Prešovskom národnom divadle, Mišom Kačmárom o soche vo verejnom priestore.

Ďalšie kapitoly sú o budovách v meste, ktoré sú pre autorov niečo ako ľudia, s ktorými robili rozhovory, solitéri, ktorí stoja akosi mimo.

Kapitola Deadpoints je o stavbách, ktoré boli projektované na iný účel, aký spĺňajú dnes, prípadne už vôbec neexistujú. Korčuliarsky pavilón, starý vodojem, kino Olympia... 

V kapitole Mesto dnes už nájdeme funkčné stavby s komentárom, ktorý poodhalí bizarné detaily alebo kuriózne príbehy ich vzniku. Urbánna utópia sa zameriava na nefunkčné objekty a plochy a ich možné budúce využitie v budúcnosti. To všetko je bohato dokumentované fotografickým materiálom.

Živá a otvorená komunita okolo projektu Ta Take Town je prejavom moderného občianskeho aktivizmu. Súčasťou ich činnosti sú debaty, výstava grafický prác, mapa technických pamiatok Prešova (spolu s o.z. Čierne diery), blog či tlačené noviny. To všetko vzniká prirodzene, hravo, živelne.

Prezentáciu knihy Ta take mesto v košickom Artfore zakončil pesničkárskym vystúpením člen zoskupenia Autists Peter Horváth. Jeho piesne boli sebaironicky poetické, trošku vulgárne, ale vyvážené kultivovaným prejavom hudobníka.

Teda nijaké prešovské „Ajaševera“. Do tohto Prešova sa nám chce vojsť a aj sa tam vrátiť.

---

Vysvetlivka: Ajaševera /hind. nihil. šariš/ text opileckej piesne A od Prešova „Ajaševera, ajaševera, ajaševera ňevracim, račej svuj život, šerdečko mojo, utracim.

---

Karol Voleman