Presýpacie hodiny sa dali do pohybu

Uvedením do života v nedeľu 13.  novembra v Dome kultúry Zrkadlový háj v Bratislave-Petržalke sa kniha Presýpacie hodiny – Ilustrované povedačky z Petržalky stala súčasťou knižného trhu. Ide o oficiálny debut ( roku 1996 autorka vydala samizdat ilustrovaných básienok s názvom Z jazzu na jazz) novinárky, výtvarníčky a fotografky Natálie Murat-Oravcovej, ktorý je výberom fejtónovo ladených skutočných i neskutočných príbehov a postrehov z rovnomennej, osem rokov existujúcej rubriky v dvojtýždenníku Petržalské noviny, doplneným vlastnými kresbami. Súčasťou číslovanej knihy je číslovaný grafický list, ktorého spoluautorom je oceľorytec František Horniak, nositeľ ocenenia Najkrajšia známka sveta. Krstnými rodičmi Presýpacích hodín boli herečka Katarína Kolníková a petržalský richtár Vladimír Bajan. Na jej vydanie Vydavateľstvom M.R.K. Agency, s. r. o., Bratislava, finančne prispela Mestská časť Bratislava-Petržalka a firma TPD. Je tu veľká nádej, že úsmevné a príjemne pôsobiace Presýpacie hodiny, ktoré potešia dušu aj oko, sa stanú prirodzenou súčasťou našich domovov. Pretože nie sú len o Petržalčanoch, ale o nás všetkých – a to z nežného nadhľadu.

Koloman Krupinka