Stories from the Heart of Europe (Príbehy zo srdca Európy)

Koncom januára tohto roku vyšla v káhirskom vydavateľstve Sphinx Agency pod názvom Stories from the Heart of Europe (Príbehy zo srdca Európy) knižka, ktorá obsahuje anglický a arabský preklad Literárnej antológie krajín V4.

Kniha bola prezentovaná počas Medzinárodného knižného veľtrhu v Káhire a v Bibliothece Alexandrine v Alexandrii na sérii prezentácií, na ktorých sa zúčastnili autori, editori a experti ministerstiev kultúry zo všetkých štyroch krajín V4.

Kniha má tvrdú väzbu a invenčnú dvojobálku. Toto vydanie bolo venované výročiu pamätného roku 1989, bez ktorého by dnešná realita vyzerala celkom inak.

Prvá prezentácia spojená s tlačovou besedou sa uskutočnila 28. januára na pôde Veľvyslanectva SR v Káhire. Veľvyslanec Peter Zsoldos predstavil knihu pozvaným hosťom, medzi ktorými nechýbali zástupcovia všetkých štyroch veľvyslanectiev, egyptskí vydavatelia Khaled Abbas a Ahmed Ibrahim či prekladateľ slovenskej a českej časti dr. Khalid El Biltagi. Z autorov sa na prezentačnom turné zúčastnili Stanislav Beran (CZ), Margit Halász a Szilárd Podmaniczky (HU), Daniel Odija a Pawel Huelle (PL) a Uršuľa Kovalyk a Karol Horváth (SK). Medzi hosťami bol aj významný egyptský spisovateľ Gamal El-Ghitani, zakladateľ týždenníka Achbar Al-Adab, v ktorom pravidelne vychádzajú poviedky slovenských autorov v preklade Khalida El Biltagiho. Novinári z približne desiatky káhirských novín a časopisov  si vypočuli príhovor Gamala El-Ghitaniho, editorky  tohto vydania Iny Martinovej a editora pôvodného vydania antológie Pála Békésa.

V ten istý deň podvečer sa v kníhkupectve Kotob Khan konalo čítanie z tvorby egyptského autora Bahaa Abd Elmegida a autorov z antológie Stanislava Berana, Szilarda Podmaniczkého, Daniela Odiju a Uršule Kovalyk. Po čítaní sa rozvinula živá diskusia na tému feministického písania Uršule Kovalyk a o poviedke S. Podmaniczkého Príšerný Mikuláš. Toto podujatie pripravil vydavateľ antológie, Sphinx Agency.

Nasledujúci deň, 29. januára, sa konali dve prezentácie v priestoroch výstaviska. Na prvej, v kaviarni Culture Café, opäť spolu s autormi V4 (S. Beranom, M. Halász, P. Huellem a K. Horváthom) čítal aj egyptský autor Bahaa Abd Elmegid a sýrska spisovateľka Mona Aaref. Prezentáciu moderoval literárny kritik dr. Sherif Al Gayar a prekladateľ dr. Khalid El Biltagi. Kaviareň Culture Café bola plná a o prezentácii sa pozitívne písalo v tlači. Aj toto podujatie zabezpečoval vydavateľ.

Druhá prezentácia patrila výlučne editorom a autorom Antológie V4. Moderovali ju Khalid El Biltagi a Ina Martinová, ktorá postupne predstavila všetkých, čo sa zúčastnili na príprave Antológie, a národní editori postupne predstavili svojich autorov. Aj na tejto prezentácii bola slušná účasť a na záver sa rozprúdila krátka diskusia.

Posledná prezentácia sa uskutočnila 30. januára v auditóriu Bibliothecy Alexandriny a na jej príprave participovali popri LIC aj nadácia Literature Across Frontiers, Anna Lindh Foundation a Bibliotheca Alexandrina. V moderných, príjemných priestoroch knižnice vystúpil s príhovorom veľvyslanec Českej republiky v Egypte a expertky z jednotlivých ministerstiev kultúry (Emily Čechová, Nóra Vanya, Jolanta Miskowiec a Elena Gyurcsová). Editori (Ivory Rodriguez, Pál Békés,. Piotr Marciszuk a Ina Martinová) potom predstavili svojich autorov a odovzdali slovo tým, ktorí sa prezentovali – S. Beranovi, M. Halász, P. Huellemu a K. Horváthovi. Autori aj editori odpovedali na otázky z publika a rozprúdila sa živá diskusia na tému prekladania inojazyčných a inokultúrnych kontextov do arabčiny a podpory čítania mladej generácie, ktorá zjavne nemá chuť čítať ani v Egypte.

Výsledný dojem z náročného prezentačného turné v Egypte bol veľmi pozitívny – ľudia majú záujem o literatúru a autorov z Európy, a hoci zoskupenie V4 im asi veľa nehovorilo, spoločná prezentácia susedov zo srdca Európy ich oslovila.

(im)