Prezentácia anglicko-arabskej mutácie Literárnej antológie V4

Koncom januára tohto roku vyšla v káhirskom vydavateľstve Sphinx Agency pod názvom Stories from the Heart of Europe (Príbehy zo srdca Európy) knižka, ktorá obsahuje anglický a arabský preklad Literárnej antológie krajín V4.

Kniha bola prezentovaná počas Medzinárodného knižného veľtrhu v Káhire a v Bibliothece Alexandrine v Alexandrii na sérii prezentácií, na ktorých sa zúčastnili autori, editori a experti ministerstiev kultúry zo všetkých štyroch krajín V4.

Kniha má tvrdú väzbu a invenčnú dvojobálku. Toto vydanie bolo venované výročiu pamätného roku 1989, bez ktorého by dnešná realita vyzerala celkom inak.

Stories from the Heart of Europe (Príbehy zo srdca Európy)

Prvá prezentácia spojená s tlačovou besedou sa uskutočnila 28. januára na pôde Veľvyslanectva SR v Káhire. Veľvyslanec Peter Zsoldos predstavil knihu pozvaným hosťom, medzi ktorými nechýbali zástupcovia všetkých štyroch veľvyslanectiev, egyptskí vydavatelia Khaled Abbas a Ahmed Ibrahim či prekladateľ slovenskej a českej časti dr. Khalid El Biltagi. Z autorov sa na prezentačnom turné zúčastnili Stanislav Beran (CZ), Margit Halász a Szilárd Podmaniczky (HU), Daniel Odija a Pawel Huelle (PL) a Uršuľa Kovalyk a Karol Horváth (SK). Medzi hosťami bol aj významný egyptský spisovateľ Gamal El-Ghitani, zakladateľ týždenníka Achbar Al-Adab, v ktorom pravidelne vychádzajú poviedky slovenských autorov v preklade Khalida El Biltagiho. Novinári z približne desiatky káhirských novín a časopisov  si vypočuli príhovor Gamala El-Ghitaniho, editorky  tohto vydania Iny Martinovej a editora pôvodného vydania antológie Pála Békésa.

V ten istý deň podvečer sa v kníhkupectve Kotob Khan konalo čítanie z tvorby egyptského autora Bahaa Abd Elmegida a autorov z antológie Stanislava Berana, Szilarda Podmaniczkého, Daniela Odiju a Uršule Kovalyk. Po čítaní sa rozvinula živá diskusia na tému feministického písania Uršule Kovalyk a o poviedke S. Podmaniczkého Príšerný Mikuláš. Toto podujatie pripravil vydavateľ antológie, Sphinx Agency.

Nasledujúci deň, 29. januára, sa konali dve prezentácie v priestoroch výstaviska. Na prvej, v kaviarni Culture Café, opäť spolu s autormi V4 (S. Beranom, M. Halász, P. Huellem a K. Horváthom) čítal aj egyptský autor Bahaa Abd Elmegid a sýrska spisovateľka Mona Aaref. Prezentáciu moderoval literárny kritik dr. Sherif Al Gayar a prekladateľ dr. Khalid El Biltagi. Kaviareň Culture Café bola plná a o prezentácii sa pozitívne písalo v tlači. Aj toto podujatie zabezpečoval vydavateľ.

Druhá prezentácia patrila výlučne editorom a autorom Antológie V4. Moderovali ju Khalid El Biltagi a Ina Martinová, ktorá postupne predstavila všetkých, čo sa zúčastnili na príprave Antológie, a národní editori postupne predstavili svojich autorov. Aj na tejto prezentácii bola slušná účasť a na záver sa rozprúdila krátka diskusia.

Posledná prezentácia sa uskutočnila 30. januára v auditóriu Bibliothecy Alexandriny a na jej príprave participovali popri LIC aj nadácia Literature Across Frontiers, Anna Lindh Foundation a Bibliotheca Alexandrina. V moderných, príjemných priestoroch knižnice vystúpil s príhovorom veľvyslanec Českej republiky v Egypte a expertky z jednotlivých ministerstiev kultúry (Emily Čechová, Nóra Vanya, Jolanta Miskowiec a Elena Gyurcsová). Editori (Ivory Rodriguez, Pál Békés,. Piotr Marciszuk a Ina Martinová) potom predstavili svojich autorov a odovzdali slovo tým, ktorí sa prezentovali – S. Beranovi, M. Halász, P. Huellemu a K. Horváthovi. Autori aj editori odpovedali na otázky z publika a rozprúdila sa živá diskusia na tému prekladania inojazyčných a inokultúrnych kontextov do arabčiny a podpory čítania mladej generácie, ktorá zjavne nemá chuť čítať ani v Egypte.

Výsledný dojem z náročného prezentačného turné v Egypte bol veľmi pozitívny – ľudia majú záujem o literatúru a autorov z Európy, a hoci zoskupenie V4 im asi veľa nehovorilo, spoločná prezentácia susedov zo srdca Európy ich oslovila.