Prezentácia Hochelovej monografie o Ballekovi v Brne

V príjemnej atmosfére v reprezentačných priestoroch Konzulátu SR v Brne sa 26. apríla 2006 uskutočnila predstavenie knihy o Ladislavovi Ballekovi Príbeh ako princíp, ktorú napísal vysokoškolský pedagóg Igor Hochel. Na prezentácii sa zúčastnil aj Ladislav Ballek, veľvyslanec SR v Českej republike a minister kultúry SR Rudolf Chmel, tentoraz ako priateľ.

Profesor Ivo Pospíšil v úvodnej reči knihu uviedol do súvislostí so svetovou, predovšetkým ruskou literatúrou, naznačil aj ďalšie kultúrno-historické súvislosti s českou kultúrou všeobecne. Igor Hochel prehovoril o genéze svojho záujmu o Ballekovo dielo. Ladislav Ballek sa zas prozaicky rozhovoril o svojom prístupe k literárnemu dielu, o vzťahu k svojej generácii a o začiatkoch svojho pôsobenia v Bratislave po odchode z Banskej Bystrice. R. Chmel tentoraz prehovoril ako znalec Ballekovho diela a ako sympatizant jeho literárnych úsilí o urbánnu literatúru.