Prezentácia Janka Kráľa na SAS-e

Prezentácia, venovaná 200. výročiu narodenia J. Kráľa a 30. výročiu vzniku Slovenskej republiky prostredníctvom diptychu kníh Janka Kráľa: Narodil som sa pre nepokoj / I was Not Born for Quiet.

Studia Academica Slovaca (SAS) – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave a SLC usporiadali v utorok 15. augusta 2023 v Moyzesovej sieni na Gondovej 2, v čase od 16.30 – 17.30 prezentáciu, venovanú 200. výročiu narodenia J. Kráľa a 30. výročiu vzniku Slovenskej republiky prostredníctvom diptychu kníh Janka Kráľa: Narodil som sa pre nepokoj / I was Not Born for Quiet. Podujatie bolo spojené aj s prezentáciou virtuálneho portrétu básnika. Zúčastnili sa ho John Minahane, prekladateľ; prof. PhDr. Marián Andričík, PhD. (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FiF UPJŠ v Košiciach); Dana Podracká, editorka; a moderátorka podujatia doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD. (Studia Academica Slovaca).

John Minahane vybral a preložil básne Janka Kráľa do angličtiny, napísal úvodnú esej a doplnil knihy o bibliografické údaje. Dizajnér Palo Bálik vytvoril metafyzickú podobizeň básnika v digitálnom nástroji Metahuman Creator; knihy získali ocenenie v Kolekcii Najkrajších kníh Slovenska 2022 v sekcii krásnej literatúry.

Na otázku z publika, či mal J. Minahane ohlasy na preklady od anglicky hovoriacich čitateľov, odpovedal, že áno. Niektorí J. Kráľa prirovnávali k mystikovi a predstaviteľovi raného romantizmu v Anglicku Williamovi Blakovi, iní k Williamovi Yatesovi. Velikánom, ktorí sa stali súčasťou ducha európskej kultúry, tak ako sa Janko Kráľ stal súčasťou slovenskej identity. S J. Kráľom sa oboznámilo 110 účastníkov SAS-u z 24 krajín. Prostredníctvom lektorov slovenského jazyka budú poéziu Janka Kráľa spolu s videami jeho virtuálneho portrétu šíriť v učebných programoch v zahraničí.

  • Prezentácia Janka Kráľa na SAS-e - 0
  • Prezentácia Janka Kráľa na SAS-e - 1
  • Prezentácia Janka Kráľa na SAS-e - 2
  • Prezentácia Janka Kráľa na SAS-e - 3