V Štúdiu 12 v Bratislave sa stretli 23. júna na krste zbierky poviedok Juraja ŠEBESTU Triezvenie, ktorú vydalo vydavateľstvo Juga, autorovi priatelia a príbuzní. Juraj ŠEBESTA (1964) už publikoval poviedky v časopisoch Nové slovo mladých, Literárna príloha Smeny, Romboid, Dotyky, Kalligram, RAK a Wuhladko. V roku 1996 získal cenu poroty v súťaži Poviedka, ktorú organizuje vydavateľstvo L.C.A. Slovenský rozhlas realizoval jeho hru Kuleha. Venuje sa divadelnej publicistike a prekladom divadelných hier z angličtiny. Zostavil publikáciu Sam Shepard Hry, edične pripravil sériu anglických prekladov slovenských hier Contemporary Slovak Drama 1 – 5 , ktoré vyšli v Divadelnom ústave v Bratislave, kde pracuje.

Zaplnená sála sľubovala, že tento knižný debut bude mať veľa čitateľov. O tom, že jeho rozmanité poviedky poskytnú neraz svojím čiernym humorom a ironickým tónom s optimistickým vyznením silné zážitky, presviedčali moderátor Ľubomír FELDEK, hosť programu básnik Erik ONDREJIČKA, vydavateľ Ján JANKOVIČ, ale predovšetkým ukážky, ktoré prečítali autorove sestry Katarína a Zuzana. V duchu poetiky väčšiny poviedok pokrstili účinkujúci (zľava: Ľ. Feldek, J. Jankovič, J. Šebesta a E. Ondrejička) tento knižný debut popolom z kaviarenských popolníkov zo Štefánky. Pri tejto slávnostnej príležitosti venoval autorovi jeho dlhoročný priateľ, literárny súpútnik Erik ONDREJIČKA tri básne. Pripájame aspoň jednu z nich:

Peklo nebo

 

Neviem či to už viete alebo neviete

ale peklo a nebo sú tuto na svete

 

A peklo?

Peklo je čosi ako nekonečná novela

napísaná v štýle latino

v prázdnote špinavého hotela

v ktorom sa sami pozývame na víno

a iba pre vás správa čisto dôverná

celé dni sa tam musí čítať moderna

 

A nebo?

Nebo je Staré Mesto plné anjelov

čo nás večne prehliadajú s tvárou veselou

no život v ňom je akýsi podozrivo krátky

keď starým láskam zrazu ovísajú zadky

a vädnú tváre

iba v očiach nosia nezábudku

presne tak totiž vyzerá ženský anjel smútku

keď vravia že s nami kedysi boli šťastné

 

A odmenou?

Odmenou sú nám zase iba básne

a ešte aj zbytočne hrubé spôsoby

pred vchodom pre veľmi dôležité osoby

kde môžeme pokojne postávať hoci aj do rána

a pozdrav je len

„Odvlečte niekam toho ožrana

Kto mal vedieť že tu bude skôr“

 

Knock knock knockin’ on heaven’s door