Prezentácia knihy Vilama Marčoka V POSCHODOVOM LABYRINTE

Literárne informačné centrum

a Mestská knižnica v Bratislave

Vás pozývajú na prezentáciu

knihy Vilama Marčoka

V POSCHODOVOM LABYRINTE

za účasti autora.

Hosťom a moderátorom bude Jaroslav Šrank

štvrtok 28. októbra 2010 o 17:00 hod.

Galéria Artotéka,

Úsek hudobnej a umenovednej literatúry,

Kapucínska 1, Bratislava

 


Najnovšia kniha V poschodovom labyrinte je záznamom úsilia autora uchopiť fenomén postmoderny z pozícií medzinárodných reflexií, predovšetkým ako zjav rodiaci sa v zápase našich spisovateľov s totalitnou mocou a s iluzívnosťou ňou vnucovaného videnia sveta.


Obálka V POSCHODOVOM LABYRINTE

 Plagátik na stiahnutie (formát PDF)