Prezentácia Literárnej antológie krajín V4 na knižnom veľtrhu Bibliotéka

 

Na 15. ročníku medzinárodného knižného veľtrhu Bibliotéka sa konala prvá z radu národných prezentácií Literárnej antológie krajín V4, ktorá vznikla na podnet a pod záštitou ministerstiev kultúry jednotlivých krajín. Prácami na antológii a prípravou prezentácie bolo u nás poverené Literárne informačné centrum.

Na prezentáciu, ktorá sa konala hneď v otvárací deň veľtrhu o 15.00, boli pozvaní všetci autori zastúpení v antológii, štyria editori, zástupcovia ministerstiev kultúry a prekladatelia. Ako to už býva, úspešní spisovatelia, prekladatelia a vôbec aktívni ľudia mávajú zväčša zaplnený program dlho dopredu, a tak aj rady pozvaných sa tenčili, čím väčšmi sa blížil termín prezentácie.

 

Nakoniec sa v príjemnom prostredí hlavného pódia Bibliotéky stretli autori Stanislav Beran z Čiech, Margit Halászová, György Spiró, Szilárd Podmaniczky z Maďarska a Karol D. Horváth a Márius Kopcsay zo Slovenska. Poľských autorov zastupoval editor Piotr Marciszuk.

Prezentáciu pred zaplneným hľadiskom moderovala Hana Beranová zo Slovenského rozhlasu. Program otvorili svojimi príhovormi Linda Helbichová z ministerstva kultúry, Alexander Halvoník z Literárneho informačného centra. Potom už jednotliví editori – Pál Békés, Ivory Rodriguez, Piotr Marciszuk a Ina Martinová – predstavovali svojich autorov a prekladateľov. Na uvedenie knihy do sveta sa prišiel pozrieť aj grafický upravovateľ György Paraszkay, ktorý dal knihe príťažlivú a elegantnú podobu.

 

Za každú krajinu prečítal jeden autor krátky úryvok zo svojej poviedky v antológii, a treba povedať, že počúvať Máriusa Kopcsaya, ako číta, bola priam pastva pre uši.

Prezentácia sa posúvala svižným tempom a netrvala dlhšie ako predpokladanú hodinu. Určite to bolo aj preto, lebo neďaleko už čakalo šampanské a iné kulinárske dobroty z produkcie vychýreného pána Antovszkého.

Je príjemné a povzbudzujúce vidieť ľudí zo štyroch susedných krajín, ako sa spontánne a srdečne bavia, aj keď si niekedy musia vypomáhať angličtinou.

Spokojné publikum odmenilo toto vydarené medzinárodné literárne podujatie vďačným potleskom aj pochvalnými postrehmi v následných debatách v malých priateľských krúžkoch, kde si vymieňali svoje postrehy napríklad aj naši vynikajúci prekladatelia a spolutvorcovia antológie Heather Trebatická, Jozef Marušiak aj Viliam Turčány a ďalší.

Antológia V4 je cenným a kvalitným prínosom k propagácii našej literatúry v zahraničí a želáme jej, aby sa všade stretla s úprimným záujmom a ponúkla len príjemné a nevšedné čitateľské zážitky.

Foto: Andrej Matuška ©