Prezentácia na vernisáži

Pri príležitosti životného jubilea maliara, grafika, karikaturistu, vydavateľa, spisovateľa Milana Stana pripravila Umelecká beseda Slovenska výstavu obrazov z jeho tvorby v Pálfyho paláci na Zámockej ulici. Podujatie otvorili tóny fujary (M. Rusko), verše M. Rúfusa (J. Šimonovič), spev mužského súboru z Kálnice a hodnotiaci príhovor kurátora výstavy Ľ. Podušela, ktorý načrtol umeleckú cestu M. Stana, jeho život so štetcom a rydlom a najmä inšpiráciou doma i v zahraničí.

Súčasťou vernisáže bola i prezentácia dvoch Stanových obsiahlych publikácií, ktoré dokumentujú jeho tvorbu v dvoch oblastiach – maľby s dôrazom na olejomaľbu a grafiky i drevorezu. Obe knihy Maľba (2018) a Grafika (2019) vypravili na cestu za čitateľom a milovníkmi umenia tohto druhu rozmarínovou vetvičkou Ľ. Podušel a A. Blaha. Publikácie približujú umeleckú cestu hľadania a zápasov autora počas uplynulých desaťročí a zároveň prinášajú výstižný prierez tvorbou M. Stana s množstvom ilustrácií.

L. Čelková