V priestoroch Veľvyslanectva Chorvátskej republiky v Bratislave sa 11. mája konala prezentácia prekladu knihy Paja Kanižaja Vegetarián mäsojed  za osobnej účasti chorvátskeho autora literatúry pre deti a mládež, klasika humoru a satiry (za ktorú sedel v base). Pajo je však predovšetkým priateľ Slovenska, o čom svedčí aj básnička, ktorú na prezentácii predniesol: Veľkosť nás malých //  Mnohé kraje / to škrie, jatrí, / Slovensko však vlastní Tatry! // Raj halušiek, / saní, lyží, / borovičky /  k nám sa blíži! // Máme bratov v Bratislave, / naše reči / sestry pravé! Okrem autora Paja Kanižaja a prekladateľa a vydavateľa v jednej osobe Jána Jankoviča (na fotografii) sa na milom podujatí zúčastnili aj zástupkyňa veľvyslanca Chorvátskej republiky v SR Jadranka Bošnjak, predseda Chorvátskeho klubu Slovensko- chorvátskeho priateľstva v Bratislave Mladen Heruc a predseda Spoločnosti chorvátsko-slovenského priateľstva v Záhrebe Zlatko Heršak.