Prezentácia v Záhrebe

Prezentácia knihy Jána Jankoviča Slovník prekladateľov s bibliografiou prekladov z macedónčiny, srbčiny, chorvátčiny a slovinčiny sa konala 10. decembra v Záhrebe v rámci sympózia Zagrebački prevodilački susret, ktoré pravidelne organizuje Društvo hrvatskih književnih prevodilaca. Knihu a autora predstavila Renata Kuhar zo Záhrebskej filozofickej fakulty.

-r-