Prezentovali sme výsledky výskumu Čítanie 2004

Tlačová beseda k výsledkom výskumu súčasného stavu a úrovne čítania v SR za rok 2004 sa uskutočnila v Klube slovenských spisovateľov v stredu 26. januára 2005.

Literárne informačné centrumNárodné osvetové centrum v Bratislave uskutočnili v júni v roku 2004 výskum na vzorke 1 500 respondentov. Výskum nadväzuje na rozsiahle medzinárodné výskumy čítania PIRLS, PISA a na vlaňajší výskum Čítanie 2003.

Jeho predmetom boli sociologické a psychologické faktory čítania (vzájomné pomery čítania beletrie, tlače, odbornej literatúry). V tomto roku bol výskum  zameraný na vzťah medzi čitateľským záujmom o uvedené druhy textov a sledovaním elektronických médií. Doplnili sme ho o prieskum vzťahov k rôznym typom čítania medzi 300 štvrtákmi základných škôl.

O výsledkoch výskumu informovali členovia spoločného tímu Literárneho informačného centraNárodného osvetového ústavu – Ústavu výskumu kultúry PhDr. Peter Valček, PhD. a PhDr. Pavol Rankov, PhD. Obaja sú aj autormi knižnej verzie správy s titulom Čítanie 2004, ktorú vydalo Literárne informačné centrum.