Pri príležitosti štátneho sviatku Dňa vzniku Slovenskej republiky udelil prezident Ivan Gašparovič najvyššie štátne vyznamenania. Ocenenie si prevzali aj autori kníh.

Rad Ľ. Štúra I. triedy
in memoriam JUDr. Milan FERKO – za mimoriadne zásluhy o rozvoj kultúry Slovenskej republiky

Rad Ľ. Štúra II. triedy
Ján KAČALA – za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti vedy a školstva, osobitne v oblasti jazykovedy