Prezident SR Ivan Gašparovič udelil pri príležitosti štátneho sviatku Dňa vzniku Slovenskej republiky na Bratislavskom hrade štátne vyznamenania. Medzi dvadsiatimi osobnosťami ocenili aj básnika Svetloslava Veigla a dramatika Stanislava Štepku.

 

 

Svetloslavovi Veiglovi udelili Pribinov kríž I. triedy  za významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti literatúry.

Svetloslav Veigl študoval teológiu v Salzburgu a v Bratislave, neskôr slovenčinu a filozofiu. Publikovať začal koncom 30. a v 40. rokoch, potom nasledovalo prvé vynútené básnické odmlčanie. V roku1968 vydal zbierku Mesto na návrší a po ďalšej dvadsať ročnej pauze vyšiel výber z jeho poézie pod názvom Pred ružou stojím nemý. Tento najstarší žijúci slovenský básnik, výrazný predstaviteľ katolíckej moderny už viac ako polstoročie formuje najmä duchovnú tvár slovenskej poézie. Jeho rozsiahle básnické dielo je originálnou a autentickou výpoveďou o mravných hodnotách človeka 20. storočia, obranou ľudskej integrity a dôstojnosti.

 

 

Stanislavovi Štepkovi udelili Pribinov kríž II. triedy za významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti divadelníctva.

Stanislav Štepka po skončení Pedagogickej fakulty v Nitre v roku 1965 pôsobil ako pedagóg. Po desiatich rokoch pokračoval v štúdiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pracoval ako redaktor Učiteľských novín, neskôr ako redaktor Československého rozhlasu. Od roku 1983 sa profesionálne venuje divadlu a spisovateľskej tvorbe. Je zakladateľom, pôvodcom poetiky, dramatikom, ale aj režisérom, hercom i spevákom, riaditeľom a umeleckým šéfom Radošinského naivného divadla, ktoré uvádza iba jeho dramatické texty aj v rodnom radošinskom nárečí. Radošinské naivné divadlo sa počas štyridsiatich rokov existencie stalo známym a populárnym fenoménom a mnohé výroky jeho postáv zľudoveli.

(suba)