Priateľské stretnutie

Po nedávnych prezentáciách vedeckej a odbornej literatúry v akademickom libresse kníhkupectva Veda (31. 5.) sa uskutočnilo pútavé, priateľské stretnutie s českou spisovateľkou Věrou Noskovou a jej najnovším románom Bereme co je (2005), ktoré pripravila Spoločnosť Prometheus.

Zaujímavosťou je, že autorka, ktorá vystriedala celý rad profesií, sa teraz venuje len žurnalistike a vlastnej literárnej tvorbe, je spoluzakladateľkou a aktivistkou Českého klubu skeptikov Sisyfos. Na prezentácii odzneli nielen ukážky z ohlasov v českej kritike, úryvky z románu, ale autorka poodhalila prítomným čo-to z pozadia prípravy, tvorby knihy až po jej vydanie, ktorú nakoniec – po neúspešných ponukách vo vydavateľstvách - vydala vlastným nákladom. Čím vlastne zaujal román v Čechách a aký má vzťah k Slovensku?

     Bereme co je je autentickým svedectvom o živote v Československu, zobrazujúci mladosť dnešných päťdesiatnikov a šesťdesiatnikov, ich túžbu po slobode, láskavom vzťahu, intimite, hľadaní miesta vo svete. Desiatky postáv s tragickým i komickým osudom defilujú pred očami čitateľa v rýchlych zvratoch a premenách lokalít. Kniha je obrazom jednej epochy v malom meste a o hľadaní vlastných koreňov románovej hrdinky na Slovensku – Ochtiná (v knihe autorka použila aj pôvodné nárečie).

      Román V. Noskovej prijala kritika priaznivo, hodnotila ho ako nadpriemerný, mimoriadny, ojedinelý v českej  ponovembrovej literárnej tvorbe. Je na najlepšej ceste zaujať aj slovenského čitateľa.

Lýdia Čelková