Priateľské stretnutie s ruskými puškinológmi

Riaditeľ Literárneho informačného centra Alexander Halvoník 13. apríla 2010 privítal na pôde organizácie skupinu ruských literárnych vedcov zo Sankt Peterburgu.  

Uskutočnila sa priateľská diskusia, na ktorej boli hostia informovaní o súčasnom stave ruskej literatúry na Slovensku. Podčiarkol sa nie len význam Puškina a jeho tvorby, ale aj téma Puškin ako „ruský európan“.

  • Vladimír Markovič Markovič – doktor filologických vied, profesor Katedry dejín ruskej literatúry Filologickej fakulty SPbŠU,
  • Andrej Dmitrijevič Stepanov – doktor filologických vied, docent Katedry dejín ruskej literatúry Filologickej fakulty SPbŠU,
  • Jelena Nikolajevna Grigorievová – kandidátka filologických vied, docentka Katedry dejín ruskej literatúry Filologickej fakulty SPbŠU,
  • Galina Sergejeva – riaditeľka Kultúrno-vzdelávacej spoločnosti Puškinskij projekt

 

Ruskí literárni vedci z Peterburgu. Ruskí literárni vedci z Peterburgu. Ruskí literárni vedci z Peterburgu.