Román Nič nestojí proti noci francúzskej autorky Delphine de Vigan je mozaikou pútavých opisov situácií z detstva, banálnych rodinných momentov, aj takých, čo doživotne otriasli mnohodetnou rodinou. Zaujímavý je rozprávačský postup. Autorka sa vyznáva z naliehavej vnútornej potreby napísať o živote svojej matky, jej rozprávanie je popretkávané pasážami o ťažkostiach pri písaní tejto knihy. Je to pohľad dcéry na matku, raz naplnený láskou, inokedy hanbou, strachom o ňu, niekedy odporom, analýza ťažkého údelu ženy, ktorá napriek svojej krehkosti bola silnou osobnosťou. Emotívnymi opismi autorka ukazuje zložitosť života aj v jednoduchých každodenných situáciách, napríklad vystihnutím atmosféry štedrej večere, kde radosť a vzrušenie po niekoľkých hodinách prechádzajú do napätia, či ťaživej atmosféry psychiatrickej nemocnice Sainte-Anne. Z bolesti a utrpenia si čitateľ odnáša úlomky nostalgickej krásy.