Richard Ford je v  mnohých recenziách opisovaný ako autor, ktorý sa väčšmi sústreďuje na majstrovstvo slova než na akčnosť príbehu. Ibaže to neznamená, že by dej v  jeho dielach absentoval – je len zahalený do množstva krásnych slov a čitateľ ho rozbaľuje ako vkusne zabalený darček. A čo teda nájdete, ak „rozbalíte“ jeho najnovšiu knihu Canada (Harper Collins Publishers 2012)? Retrospektívne rozprávanie Della Parsonsa vzdialene pripomína Salingerovho Holdena Caulfielda. O Dellovej rodine sa však dozvedáme podstatne viac a  jeho rodičia sú priamymi účastníkmi deja, keďže hneď v úvode knihy Dell spomína bankovú lúpež, ktorú rodičia spáchali. V diele sú dôležité súvislosti, ktorých postupné odhaľovanie čitateľa privedie k  cieľu. Možno ním nebude žiadne veľké prekvapenie, skôr len uvedomenie si každodennej reality. Canada je totiž kniha napísaná citlivo, autenticky a bez okázalosti.