V Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou sa 12. februára konala prezentácia knihy Karola Dučáka Božie svetlo v temnotách Paraguaja (Jezuitský štát 1609 – 1768). Regionálny autor predstavil titul za prítomnosti misionára pátra Dáriusa Čarša SVD, ktorý pracuje v Bolívii. Vranovčan Karol Dučák sa zaoberá témou jezuitského štátu už niekoľko rokov. V jeho novej knihe je použitých viacero príkladov zo života, filozofie a štruktúry indiánskej jezuitskej republiky, vďaka čomu získala príbehový charakter. Vyšla v roku 2012 vo vydavateľstve Spoločnosti Božieho Slova v Nitre.