Nahliadnutie do cigánskej duše, na chudobný, ale veľmi vnímavo prežívaný život rómskeho chlapca prináša Ľudovít DIDI (uprostred) vo svojej knihe Príbehy svätené vetrom (Vydavateľstvo Slovart) svojským, autentickým štýlom. Ukážky z nej čítal na Literárnych revoch Dada Nagya 31. marca v bratislavskom kníhkupectve Pištek knihy. O tom, ako sa kniha rodila, kým dostala konečnú podobu, hovoril jej redaktor Jaroslav Hochel. Autor, pre ktorého sa písanie stalo koníčkom po odchode do dôchodku, sa priznal, že literárne nápady ešte nevyčerpal, dokonca novú knihu už nosí v hlave, len ju dostať na papier! Na rozdiel od mnohých iných spisovateľov pokojne vyrozprával jej obsah poslucháčom bez obáv, že by mu niekto mohol ukradnúť námet. Veď osobitosť jeho tvorby spočíva práve v nazeraní na život, vychádza z prežitých skúseností, vlastných zážitkov, ale pretransformovaných typickou rómskou nostalgiou. Práve túto autentickú atmosféru dodali Literárnym revom svojím spevom hudobní hostia Phurikane gila – Martina a František Ďuďovci zo Soli pri Prešove. Treba oceniť ich nezlomnú silu, že napriek svojmu fyzickému handicapu sa nevzdávajú osudu, ale dokážu rozdávať radosť aj iným. Silný výraz ich spevu je najlepším svedectvom o ich duševnej sile.