V Klube spisovateľov v Bratislave sa v decembri konala prezentácia novej knihy Milan Vároša Osudy umeleckých diel a ich tvorcov. Je to pokračovanie Várošovej dvojzväzkovej knihy z roku 2007 Stratené slovenské poklady, a tak ako predošlé diela prináša viacero objavných faktov v doteraz nespracovanej téme. Autor píše aj o dotykoch Slovákov a slovenských reálií s európskym maliarstvom, svetoznámymi múzeami a galériami. O novej Várošovej knihe hovorili predseda Matice slovenskej Marián Tkáč a riaditeľ matičného vydavateľstva Stanislav Muntág. Úryvky z knihy čítal Jozef Šimonovič a o kultúrny program sa postaral sólista opery SND Ivan Ož vát. Podujatie moderoval Ivan Szabó. Vydavateľstvo MS v Martine už tento rok pripravuje ďalšiu Várošovu knihu s podobnou tematikou Príbehy maliarov a ich obrazov