Prídu na Ars literu

Počas festivalu Ars litera sa predstavia milovníkom dobrej literatúry okrem našich spisovateľov aj títo zahraniční hostia. Stretnúť sa nimi môžete od 7. do 15. novembra v Bratislave. Podrobný program deväťdňového literárneho festivalu prinesiem v budúcom čísle.

Hana Androniková (*1967)

Vyštudovala Filozofickú fakultu Karlovej Univerzity v Prahe, odbor angličtina – čeština. Za svoj debut Zvuk slnečných hodín získala ocenenie Talent roka ceny Magnézia litera. Jej druhú knihu tvorí osem poviedok s názvom Srdce na udici.

Gábor Németh (*1956)

Autobiografická próza Zsidó vagy?/ Si žid?, ktorá vyšla v slovenskom preklade je fragmentárny, poetický a humorný záznam o detstve a dospievaní prežitom v stredoeurópskom kontexte šesťdesiatych rokov na pozadí hľadaní vlastnej identity.

Autor je majstrom krátkych próz a  autorom dvoch ďalších kníh: Elnézhető látkép/ Krajina odpustenia , A huron tó/ Jazero Huron). Za svoju tvorbu získal v Maďarsku niekoľko ocenení.

Stefan Chwin (*1949)

Román Haneman, ktorý vyšiel minulý rok v českom preklade, je považovaný za jedno z najdôležitejších diel poľskej literatúry konca 20. storočia. Bol preložený do švédčiny, ruštiny, nemčiny a angličtiny.

Chwin je autorom kníh: Krótka historia pewnego žartu. Sceny z Europy srodkwowzchodnej/ Krátka história istého žartu. Scény zo stredo – východnej Európy, Esther, Zloty pelikan/ Zlatý pelikán atď.

Paolo Maurensig (*1943)

Taliansky autor, narodený v Goricii. Jeho kniha La variante di Luneburg, ktorá sa doma stala bestsellerom, bola preložená do mnohých jazykov. Je autorom ďalších úspešných kníh.

Ante Tomić (*1970)

Splitský novinár Ante Tomić debutoval zbierkou poviedok Zaboravio sam gdje sam parkirao/ Zabudol som kde som zaparkoval. Neskôr napísal niekoľko úspešných románov. Román Ništa nas nesmije iznenaditi opisuje život v juhoslovanskej armáde. Film Karaula, ktorý bol podľa neho nakrútený a bude uvedený aj na festivale Ars litera, má rovnako dobré ohlasy ako jeho literárna predloha.

Jaroslav Rudiš (*1972)

Autor úspešnej knihy rockových príbehov Nebe pod Berlínem,, ktorá získala Ortenovu cenu, divadelnej hry  Léto v Laponsku, ktorá získala 2. cenu v dramatickej súťaži ceny Alfréda Radoka a cenu českého rozhlasu Vltava, spoluautor trojdielnej komixovej série Černobílý komiks ze Sudet. Do Bratislavy prichádza predstaviť svoj nový román Grandhotel.

Anja Snellman (*1954)

Anja Snellman patrí medzi najčítanejších autorov fínskej literatúry. Napísala vyše 15 románov a niekoľko scenárov. Jej prózy boli preložené do viac ako 10 jazykov. V češtine jej vyšli tiltuly Čas dotykúByla tady Soňa O. Je predsedníčkou programového výboru knižného veľtrhu v Helsinkách.

Jiří Hájíček (*1967)

Debutoval v roku 1998 zbierkou poviedok Snídaně na refýži. O tri roky neskôr vydal úspešný román Zloději zelených koní, potom román Dobrodruzi hlavního proudu a zbierku poviedok Dřevěný nůž. Za knihu Selský baroko získal v roku 2005  českú literárnu cenu Magnesia Litera.