Pri príležitosti 10. výročia Celosvetovej PEN knižnice jej v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave, kde sídli od roku 2006, odovzdali knižné dary. Na slávnostnom odovzdávaní vyše 660 kníh v mnohých jazykoch (23. 2.) sa zúčastnili veľvyslanci dvadsiatich štyroch krajín pôsobiaci na Slovensku. Túto svetovú knižnicu založili 22. februára 2002 na podnet vtedajšieho predsedu SC PEN Gustáva Murína v spolupráci s Filozofickou fakultou UK v Bratislave. Multijazykový fond knižnice pochádza z darov PEN centier, od jednotlivých autorov, vydavateľov a ďalších inštitúcií z celého sveta. Knižnica doteraz vlastní vyše 4600 titulov z 59 krajín, ktoré sú k dispozícii predovšetkým študentom a všetkým záujemcom o knihy v originálnom jazyku. Po slávnostnej donácii kníh sa uskutočnil literárny večer na Veľvyslanectve Slovinska v Bratislave, ktorý otvoril veľvyslanec Stanislav Vidovič. Domáci spisovateľ Gustáv Murín (na foto Petra Procházku v strede) predstavil svojich slovinských kolegov – novinára, prekladateľa, autora rozhlasových hier, redaktora a kritika Petra Ku hara (vľavo) a básnika, prozaika, grafického dizajnéra a publicistu Iva Frbežara. Peter Kuhar študoval na Slovensku, v súčasnosti žije v Beroune a do slovinčiny preložil Dobšinského rozprávky a  n iekoľ ko bá s n í Milana Rúfusa, ktoré v obidvoch jazykoch sám prečítal. V diskusii zaspomínal, že keď sa osobne stretol ako študent koncom 60. rokov s Milanom Rúfusom, jeho poéziu nepoznal, objavil ju až oveľa neskôr.