Priestor pre mladé umenie

Dotyky / Časopis pre mladú literatúru a umenie / Šéfredaktor Boris Brendza
 
odpovedá Mária Stanková, členka redakčnej rady
Aká je genéza vášho časopisu?
Časopis Dotyky začal vychádzať ako samostatný časopis v roku 1989, dovtedy bol súčasťou časopisu Romboid ako príloha pre mladú literatúru od roku 1986. Práve preto svojou viac ako tridsaťročnou históriou predstavuje jedinečnú kontinuitu slovenskej literatúry.
 
Mohli by ste predstaviť koncepciu a filozofiu časopisu? Ako sa líši od ostatných literárnych časopisov?
Časopis sa od svojho vzniku sústredí na mladých autorov, nielen spisovateľov, ale i výtvarných umelcov, ktorí majú možnosť predstaviť svoju tvorbu na našich stránkach. Práve to je výhoda časopisu Dotyky – že ponúka priestor mladému umeniu všeobecne, nielen literatúre. V našom časopise sa etablovalo množstvo autorov, ale i literárnych vedcov či kritikov.
 
Čo by si potenciálny čitateľ z aktuálneho ročníka časopisu rozhodne mal prečítať?
V doterajších číslach z XXX. ročníku Dotyky dali priestor niekoľkým celoslovenským literárnym súťažiam, predstavili výtvarníka Jána Vámosa, mladého autora Pavla Chodúra, i „ostrieľaných“ autorov ako sú Juraj Soviar, Milan Ferko či Jaroslav Klus.
 
Čo môžeme očakávať v najbližších číslach časopisu?
V súčasnosti budeme publikovať autorskú tvorbu mladých spisovateľov, poetov, ale chystáme sa predstaviť i tvorbu mladých výtvarníkov. Okrem toho v každom čísle majú priestor recenzie aktuálnych titulov i viaceré pravidelné rubriky.