Vážení vydavatelia, kníhkupci, knihovníci a čitatelia!

     Dovoľte, aby som vás pozdravil pri príležitosti môjho nástupu do čela Združenia vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky. Ubezpečujem vás, že vynaložím maximálne úsilie v spolupráci s viceprezidentom ZVK SR, RNDr. Danielom Kollárom, CSc a ostatnými členmi predsedníctva na skvalitnenie činnosti združenia v záujme čoraz dynamickejšieho a kvalitnejšieho vydávania a rozširovania literatúry na Slovensku.

     Chcem pri tejto príležitosti úprimne poďakovať dlhoročnému prezidentovi ZVK SR Alexiusovi Austovi za citlivé a vrcholne profesionálne vedenie združenia. Od roku 1995 vzorne a zodpovedne riadil ZVK SR, reprezentoval členov zväzu, ale aj všetkých ostatných vydavateľov a kníhkupcov doma i v zahraničí. Výrazom našej najvyššej úcty k jeho práci je rozhodnutie pléna ZVK SR o tom, že pán Alexius Aust zostáva doživotným čestným predsedom ZVK SR.

     Vydávanie, distribúcia a predaj kníh sa dostávajú v súčasnom období v kontexte celosvetovej hospodárskej krízy do veľmi ťažkého postavenia. Je nevyhnutné veriť, že múdrymi opatreniami dosiahneme spoločnými silami to, aby náš knižný trh utrpel čo najmenšiu ujmu a čo najnižšie straty. Vyspelosť členov ZVK SR utvára všetky predpoklady na to, že po skončení krízového obdobia nastúpi v knižnej kultúre veľmi rýchly rozvoj na všeobecný prospech Slovenska a Slovákov.

                                          Michal Horecký

                                          prezident ZVK SR