Pripravuje sa kultúrna dohoda s Macedónskom

Slovakista Stojan Lekoski, ktorý bol v júni na tvorivom pobyte na Slovensku, sa stretol aj s ministrom kultúry SR Rudolfom Chmelom. Na stretnutí sa hovorilo najmä o pripravovanej slovensko-nacedónskej kultúrnej dohode.

Stretnutie s ministrom kultúry, ktoré sa uskutočnilo 21. júna 2004, nadviazalo na rokovanie Rudolfa Chmela s macedónskym ministrom kultúry Blagoevom Stefanovským v Skopje vo februári 2004. Obaja ministri vtedy prejavili záujem rozvíjať vzájomné kultúrne vzťahy a ďať im aj podobu kultúrnej dohody.
           Stojan Lekoski, ako vydavateľ a macedónsky kultúrny pracovník na stretnutí s ministrom R. Chmelom prišiel s konkrétnymi návrhmi macedónskej strany, ktorá má záujem o rozvíjanie vzájomných vzťahov vo všetkých oblastiach kultúry, zvlášť ale o výmenu divadelných súborov, vážnu hudbu, folklór a literatúru. Pokiaľ ide o oblasť literatúry, Macedónsko je každoročne organizátorom Stružských večerov poézie, mdzinárodného podujatia s dlhou tradíciou, ktoré sa koná vždy v posledný augustový týždeň v nádhernom prostredí neďaleko Ochridského jazera, zúčastňujú sa ho básnici z mnohých krajín a odborná porota každoročne udeľuje Zlatý veniec stružských večerov. V minulom roku ho prisúdila významnému švédskemu básnikovi Th. Tranströmerovi. S udelením tohto ocenenia je spojené aj vydanie výberu básnikovej poézie v macedónčine a angličtine. Macedónska strana ponúka v rámci tejto pripravovanej kultúrnej dojody aj účasť slovenských divadiel na Ochridskom kultúrnom lete, ktoré zahŕňa 40-dňový divadelný a hudobný program, ktorý sa odohráva v prostredí prírodného (pôvodom antického) amfiteátra. Samozrejme, ponuka macedónskej strany zahŕňa aj ďalšie umelecké oblasti.
           Po stretnutí s ministrom R. Chmelom rokoval S. Lekoski na tému pripravovanej kultúrnej dohody aj s generálnym riaditeľom sekcie umenia MK SR Andrejom Zmečekom.
           Počas svojho pobytu na Slovensku sa Stojan Lekoski stretol aj s riditeľom LIC Alexandrom Halovníkom a vedúcou oddelenia zahraničných aktivít M. Vallovou, a zaujímal sa o náš projekt podpory vydávania prekladov zo slovenskej literatúry do cudzích jazykov ( SLOLIA). Povedal, že tento projekt ho nadchol a po návrate do Macedónska chce pripraviť podobne koncipovaný projekt na podporu vydávania prekladov z macedónskej literatúry a predložiť ho vedeniu macedónskeho ministerstva kultúry. Zároveň prejavil želanie, aby LIC v rámci svojho projektu literárnych autobusov uvažovalo aj o zorganizovaní tejto zaujímavej "literárnej expedície" aj do Macedónska, v ktorom vyšlo mnoho prekladov zo slovenskej literatúry a diela mnohých súčasných autorov sú tu známe a čítané. Podľa M. Vallovej je táto ponuka zaujímavá a inšpiratívna a takáto literárna experdícia by sa mohla týkať aj iných balkánskych krajín, v ktorých vychádzajú preklady slovenských autorov.

(bž)