24. septembra bol dôležitý deň pre všetkých bratislavských nadšencov slovenskej literatúry. Tradične v priestoroch Klubu pod lampou sa konalo už 20. stretnutie z cyklu Literárny kvocient. Diskusie sa zúčastnili Ján Štrasser a Zuzana Bariaková, moderoval Peter Darovec. Stretnutie sa sústredilo na dve publikácie Slon na Zemplíne od Andreja Bána a Za rómskym ľudom od Zuzany Mojžišovej. Autorov spája nielen to, že sú generačný vrstovníci, ale aj záujem o Slovensko, čo sa vpisuje do súčasného trendu nanovo objavovať slovenskú totožnosť. Ako poznamenala Zuzana Bariaková, do tej „novej“ kultúry patria aj Rómovia, o ktorých rozpráva osobný sociálny cestopis Mojžišovej. Skladá sa medzi inými z histórie a príbehov vyrozprávaných autorke Rómami, čo bolo časťou grantu, ktorého sa zúčastnila. Mojžišová komentovala etnografický výskum svojimi zápiskami, ktoré viedla vo forme denníka. Práve tieto zápisky vyvolali najväčšiu diskusiu. Podľa Petra Darovca sa „štylisticky podobali na facebookové posty“. Ján Štrasser upozornil na to, že týmto spôsobom Mojžišová prejavuje osobný prístup k Rómom. Nie sú pre ňu exkluzívnou skupinou, ale časťou slovenskej kultúry. Hodnotene Bánovho Slona na Zemplíne nevyvolalo polemiku. Všetci diskutujúci sa zhodli na tom, že reportáž si zaslúžil pozornosť a aj samotný autor, ktorý má miesto medzi najvýznamnejšími tvorcami tohoto žánru. Bán berie čitateľa na fiktívnu cestu priestorom a časom z východného na západné Slovensko. Ján Štrasser venoval pozornosť autorovi ako výbornému pozorovateľovi, ktorý je schopný vytvoriť sugestívnu mozaiku reality. Podľa diskutujúcich je tak Andrej Bán jedným z tých autorov, vďaka ktorým je nanovo objavovaný žáner reportáže. Ako Peter Darovec hovoril, vďaka takýmto publikáciám môžeme pozorovať stále viac a viac hipsterov s absyntovkou pod pazuchou.

Agnieszka Słowikowska